Защо от покрива тече

Защо от покрива тече

Съдържание

leaking roof

Покривът предпазва сградата от атмосферната влага и вода – това е основната му функция. Тя се изпълнява от инсталираната хидроизолационна система. Разбира се, това пространство би могло, дори е препоръчително от рационална гледна точка (още повече, че и технологиите го позволяват), да се използва – било като соларен или зелен покрив, или място за работа и отдих, или комбинации от различни възможности. Във всеки случай предвиждане, проектиране и изграждане на подходяща хидроизолационна система е задължително. Различните фактори – климатични условия, трафик, коренови системи – при различните видове покриви (т.е. различните хидроизолационни системи) му влияят по начин, който би могъл да наруши тази му функция. Но защо се появява теч? На какво се дължи този проблем? Ясно е, че причината е свързана с неблагоприятни условия, стресови фактори и инциденти, сами по себе си недостатъчни да предизвикат теч, но с постоянното си синергично действие успяват да нарушат водонепропускливостта – особено отчетливо при откритите покривни системи (вижте повече за влиянието на климатичните условия в „Това, на което е подложен моят покрив“).

Тук, обаче, няма да коментираме стареенето на системата, нуждата от поддръжка и грижа и навременното ремонтиране и подновяване. Ще обърнем внимание на преждевременната поява на теч. Най-честата и основна причина за това е некоректното инсталиране на хидроизолационната система поради непознаване или неспазване правилата и процедурите за изпълнение на този процес. Човешкият фактор е отговорен за надеждното запечатване. Качеството на използваните материали и продукти е от огромно значение, да, но то по-скоро ще повиши дълготрайността, ще донесе повече здравина и устойчивост. Непрекъснатостта на хидроизолацията, обаче, зависи изцяло от специалистите в хидроизолационните дейности. А именно непрекъснатостта осигурява водонепропускливост. Внимателното планиране и изпълнение с цел непрекъснатост на хидроизолационната система е съобразно установени емпирично правила и процедури като се вземат предвид вид на покрива, конструкция и основа, издигнати покривни елементи, места за оттичане на водата, релеф и ветрови усилия, всичко, което може по някакъв начин да е предпоставка за нарушаване на непрекъснатостта на системата.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Някои важни моменти от изграждането на хидроизолационната система, при които се допускат грешки:

  • Залепване на полимер битумните листи – при откритите покривни системи залепването трябва да е пълно, т.е. платната се залепват с цялата си повърхност към основата. Свързано с това е и достатъчно нагряване, за да се получи добра адхезия и да не се разлепват след това
  • Заваряване на синтетичните хидроизолационни листи – тук от значение е подходяща температура на заваряване, различна за ТРО и PVC, която се определя на място чрез теста на разкъсване. Придобиването на умения за осъществяване на този процес е есенциално (обучения и тренинги при Изоматех Академия). Освен това проверка на шева след работа, за да се гарантира непрекъснатост
  • Инсталиране на воронки/барбакани – важна част от хидоризолационната система са местата за оттичане на водата. Там се поставят задължително воронки/барбакани, изградени от същия като на хидроизолационните платна материал, които влизат във водосточната тръба, а самите те се заваряват/залепват към мембраната, за да се гарантира непрекъснатост на хидроизолацията по целия път на водата до достигането й на водосточната тръба
  • Хидроизолиране при издигнати покривни елементи – бордове, комини, отдушници, покривно осветление и др. Обработката и завършването с хидроизолационна мембрана е подробно описано в наръчниците за инсталиране на хидроизолации, предоставени от производители на полимер-битумни (Index S.p.A.) и на синтетични (Flag) мембрани (налични в Изоматех Академия). Чрез обличането на тези елементи или чрез подготвени маншони се достига определена височина по вертикала, където хидроизолацията се закрепва и уплътнява

Повече внимание при планиране и коректно инсталиране на хидроизолационната система от подготвени и обучени специалисти осигуряват непрекъснатостта й, а оттам и за да не тече от покрива.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »