Зелените покриви като екосистема

Зелените покриви като екосистема

Съдържание

ecosystem on a green roof

Конструирани като екосистеми, зелените покриви по-често съдържат монокултури и имат малко разнообразие на растителни видове.
Въпреки че излиза пo-скъпо, хубаво е да разнообразите зелените видове на върха на къщата си. Ще изхарчите пари, но ще имате един зелен остров на покрива си, който може да Ви дава по-здравословен живот, както и полезни растения с лечителни свойства.

Много еколози предвиждат, че в кратко бъдеще качествените и опитни фирми в областта постепенно ще спрат да предлагат покриви с монокултури за сметка на смесените. Екосистема е биосистема от съвместно функциониращи живи организми или биотично съобщество (биоценоза) на дадена територия (биотоп).

Взаимодействието им с физическата среда осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергията се създава ясно определена биотична структура. В екосистемата се извършват определени процеси, свързани с пренос и трансформация на материя, при която се изразходва енергия.

Това се нарича функциониране на екосистемата. Първата основна функция на една екосистема е движението на енергия и вещества. Втората е кръговратът на веществата. Тези вещества включват главно кръговратите на въглерода, кислорода, азота и водата. Тези кръговрати се извършват в глобалната–биосфера, литосфера, хидросфера и атмосфера.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Основен принцип, който управлява функциите на биосферата е принципът на ограничаващите (лимитиращите) фактори. Този принцип е израз на съвместното действие на екологичните фактори, тъй като те си взаимодействуват и означава, че нивото на жизнената дейност на организмите се определя от онзи екологичен фактор, който е в минимум спрямо останалите – тоест – най-далеч от своя оптимум. Накратко – предлагането на екосистемни услуги, в едно с покрива Ви, се променя с течение на времето, като растителните съобщества се развиват.

В една зелена покривна система се прогнозира: (i) че сместа е предимство и ще бъде силна за екосистемата мултифункционалност, отколкото единични за екосистема функции и (ii) че екосистемните услуги, провизии и допълване в надземни биомасата ще се увеличат с течение на времето. Правени са научни сравнения с петнадесет монокултури на растителни видове (най-вече храсти и треви) с три вида смеси от същата форма на живот – всички в един модул на зелен покрив. Показателите на екосистемата сочат, че надземното производство, топлината, задържането на дъждовни води, хранителното поглъщане и въглеродните диоксиди са повече при смесените видове. Това изследване дава първото доказателство, че построените като покрив екосистемни смеси могат да надминат най-добрите монокултури. Смесите от растителни форми на живот могат да подобрят производителността на зеления покрив.

Разбира се, за да сте сигурни, че може да имате естествена екосистема на покрива си, трябва да се обърнете към точните специалисти, защото създаването й е сложен процес, изискващ много квалификация и опит.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »