Какво може да се обърка при хидроизолирането на покрив или защо тече покрива?

Какво може да се обърка при хидроизолирането на покрив или защо тече покрива?

Съдържание

bitumen roofing system

Основа – монтирането на хидроизолационната система трябва да се извърши върху чиста, здрава/стабилна, суха и гладка основа. В противен случай рискът от нарушаване на водонепропускливостта на системата е изключително висок.

Избор на хидроизолационна система – съобразно проектни изисквания, препоръки на производителя на хидроизолационни материали, според вида и функционалността на покрива. Най-често емпириката натежава при този избор.

Използвани материали – изключително разнообразие по вид и характеристики. Сравняват се по техническите им показатели – наличие на УВ-защита, дебелина, вид армировка, устойчивост на опън и пробождане, температурен диапазон са основни.

Качествените материали са с по-добри характеристики и, което е по-важно, са по-малко подвластни на сурови климатични влияния – т.е. те са с по-дълъг живот. Това е от съществено значение особено при откритите покриви, тъй като са подложени на наистина екстремни атмосферни условия – УВ-лъчи, температурна амплитуда, градушка, киселинен дъжд и пр.

UNOLASTIC manual free download

Полагане/монтиране на хидроизолационната система – качествената хидроизолационна система не представлява нищо, ако не са спазени определени процедури при инсталирането ѝ – набор от принципи, правила и препоръки – зададени от водещите производители на база дългогодишен опит и лабораторни изпитвания.

Отчитането спецификите на мястото (напр. ветрови усилия) и на основата и следването на споменатите процедури са предпоставки за гарантирана водонепропускливост на покрива.

Детайли – дяволът, казват, се крие в детайла. В случая с хидроизолирането на покриви е точно така. Ъгли, комини, покривно осветление, воронки, барбакани, борд, шахти, отдушници са все детайли от хидроизолационната система, на които трябва да бъде обърнато особено внимание, тъй като най-често там възникват проблемите. Обработката им трябва да е с повишена грижа, коректно, съобразно установените процедури за детайли.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »