Как да получите становище за присъединяване на ФЕЦ от ЕРП

Как да получите становище за присъединяване на ФЕЦ от ЕРП

Съдържание

Становище ФЕЦ от ЕРП

Административните процедури за присъединяване на фотоволтаична централа към електропреносната мрежа в България са дълги, тежки и бавни.

Но не трябва да бъде така.

Една от важните стъпки в процеса е получаване на становище от енергоразпределително дружество (ЕРП).

С нашите публикации се стремим да ви информираме и да придобиете яснота какво и как трябва да направите, ако искате да изградите фотоволтаична централа.

Надяваме се това да ви помогне да вземате по-добри решения.

Ето стъпките, за да получите становище за присъединяване от ЕРП

Защо искате да изградите фотоволтаична централа

Преди всичко определете целите си.
Отговорете сами за себе си на въпроса:

Защо искате да изградите фотоволтаична централа?

Много от обажданията, които получаваме започват с нещо като:
“Искам да направя фотоволтаична централа, но нищо не разбирам от това и не знам какво трябва правя..”

Направете проучване

Ако сте в началото на процеса и имате нужда от повече информация, разгледайте това ръководство тук.

100 въпроса за фотоволтаични системи (с отговори)

В нашия блог например можете да намерите огромно количество информация за фотоволтаични и покривни системи.

Ще научите всичко, което трябва да знаете за изграждане на фотоволтаични централи. Абсолютно безплатно.

Join us on Viber

Поискай помощ от приятел

Абонирайте се за нашия канал в YouTube, където всеки ден публикуваме нови видеа.

Включете се в нашата общност във Viber и задайте директно всички въпроси, които ви интересуват.

Subscribe YouTube Isomatech

Темата за фотоволтаиците е много популярна и като че ли всички говорят и искат да се включат в играта, заради добрите печалби.

Вярно е, че конюнктурата в момента е такава. Цените на електроенергията скочиха в пъти в последните месеци.

Много производители формират свръхпечалби. Разбира се в момента нещата изглеждат много атрактивни.

Но състоянието на пазара може да се промени и цените да не са толкова високи.

Затова е добре да разглеждате инвестицията във фотоволтаична централа в дългосрочен план. Това не е схема за бързо забогатяване.

След като сте направили проучване и имате обща представа за това какво е фотоволтаична централа и какви са ползите за вас, вече ще сте наясно относно целите за изграждане.

 

Top Performer Brand Phono Solar
Phono Solar е водеща марка за соларни модули

Основни цели за изграждане на фотоволтаична централа

3 основни цели за изграждане на фотоволтаична централа:

 • За собствени нужди
 • За продажба
 • За собствени нужди и продажба

Важно е сега да определите целите си, защото от предназначението на централата завият избора на компоненти, начина на свързване към мрежата и има различни административни процедури.

Това е важно да се определи преди да се иска становище от ЕРП и да се подготвят проекти, част електро и част конструктивна.

Ако все още не сте наясно какво трябва да направите, имате допълни въпроси или просто искате да се консултирате с някого – няма проблем. Ние сме тук, за да помогнем.

Запазете час за безплатна консултация или задайте директно вашите въпроси в чата на сайта или в Изоматех Viber общност.

На тази безплатна консултация ще обсъдим подробности около вашия проект и това, което искате да направите.

Ще ви зададем няколко въпроса свързани с местоположението, желаната мощност, целите за изграждане, мястото където ще се инсталира, вида на конструкцията и др.

Попълнете този въпросник тук и ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Тази информация ни е необходима, за да можем да подготвим за вас енергиен доклад, който ще ви даде яснота за броя и вида на соларни панели, броя и вида на инвертори, схемата на монтиране, прогнозно количество електроенергия на годишна и месечна база и др.

Вие ще получите този доклад абсолютно безплатно.

На базата на този доклад ще ви подготвим оферта, с включени всички компоненти на системата, включително и монтаж.

Да, ние можем да ви помогнем с всичко по отношение на изграждане на фотоволтаична централа – от идеята до пускането и в експлоатация.

Всичко, което трябва да направите е да вземете решение и да се свържете с нас.

Когато имате енергиен доклад и оферта вече можете да пристъпите към подаване на заявление към ЕРП наречено:

Искане за проучване на условията за присъединяване на ФЕЦ

Изтегли Бланка заявление ЕРМ Запад
Изтегли Бланка заявление EVN
Изтегли Бланка заявление Енерго Про

Реда на присъединяване на производители към електроразпределителната мрежа е определен в разпоредбите на Наредба №6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически – Глава пета, Раздел I – от чл.80 до чл.101.

Като производителя (инвеститор във фотоволтаична централа) вие или ваш пълномощник трябва да подадете Искане за проучване на условията и начина на присъединяване.

Това може да стане във всеки един клиентски център, в зависимост от това на територията на кое електроразпределително дружество  се намира обектът за присъединяване.

Какво трябва да съдържа заявлението към ЕРП

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 

 • Име или наименование на фирмата
 • Местонахождение на ФЕЦ
 • Срока на въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа
 • Номинална мощност
 • Ниво на напрежение
 • Вид на мрежата – еднофазна, монофазна
 • Основни технически данни – вида и броя на инверторите, мощност
 • Точен адрес, телефон, имейл за кореспонденция на лицето, подаващо искането и др.

 

Това заявление трябва да бъде подадено от юридическо или физическо лице.

Други документи, които трябва да се приложат

Заедно със заявлението за проучване на условията за присъединяване, трябва да приложите и следните документи:

 

 • Документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем;
 • Копие на скица или виза за проектиране (при одобрен подробен устройствен план – ПУП визата не е задължителна съгласно разпоредбите на ЗУТ (Закон за устройство на територията)
 • Документ за самоличност
 • Пълномощно (ако действате чрез пълномощник)

 

В повечето случаи тези документи са достатъчни за издаване на становище, но
електроразпределителното дружество може да поиска и допълнителна информация за присъединяването на електроцентралата.

Срокът, в който преносното/ разпределителното дружество има право да поиска тази допълнителна информация е 14 дни.

В случай на  непълнота или несъответствие на документите, преносното или съответното разпределително предприятие ви уведомява писмено в 14-дневен срок от подаването  на заявлението.

Отстраняването на нередностите или предоставянето на допълнителна информация  можете да извършите в 30-дневен срок от датата на уведомлението.

Преносното или електроразпределителното предприятие извършва проучване. Уверява се, че е налице цялата необходима информация и всичко е наред с документите.

След това ЕРП ви издава становище за присъединяване, в които се посочват какви са изискванията и условията, при които ще бъде присъединен обектът към съответната мрежа.

В становището е посочена и точката на присъединяване, което може да направи проекта печеливш или губещ.

Следва да се извърши проектиране и съгласуване на проекта с всички заинтересовани институции и да се получи разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

Етапи на присъединяване на фотоволтаична централа към електропреносната мрежа

Сега вече знаете как да получите положително становище за присъединяване на фотоволтаична система от ЕРП.

Най-важното е да направите предварително проучване и да изясните целите си. Когато намерите подходящ партньор си осигурете енергиен доклад и оферта за доставка и монтаж на фотоволтаична система.

Така ще имате всички необходими данни, за да попълните бланката с искане за проучване на условията за присъединяване на фотоволтаична централа. Приложете останалите документи съгласно изискванията на енергоразпределителното дружество.

Ако всичко е наред след 14 дни ще имате становище и сте готови да продължите напред. Успех!

 

 

 

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »