Съображения за проектиране на фотоволтаични системи за търговски сгради

Съображения за проектиране на фотоволтаични системи за търговски сгради

Съдържание

Проектирането на покривни фотоволтаични системи за търговски сгради става все по-търсено. Тези системи позволяват на потребителите да получат рентабилни, ефективни и екологични енергийни източници за своите имоти.

Фотоволтаични системи сега се инсталират на всякакви бизнес сгради, включително училища, офиси, производствени сгради, хотели и др. Соларни панели не само помагат за намаляване на оперативните разходи, но и поддържат добра идентичност на марката и получавате дългосрочни ползи.

Въпреки това, доброто проектиране на фотоволтаични системи за търговски сгради е основен фактор, който определя цялостния резултат от вашия планНека хвърлим бърз поглед върху основните съображения, които трябва да имате предвид при проектиране на фотоволтаични покривни централи.

Съображения при проектиране на фотоволтаични системи за търговски покриви

Следват някои от най-важните неща, които трябва да имате предвид, докато работите върху инсталация на покривен слънчев панел във вашия търговски проект.

  • Продължителност на проекта
  • Размер на покрива
  • Оценка на местоположението и ориентацията
  • Изисквания за потребление
  • Тип покрив
  • Оразмеряване на инвертори и компоненти на системата
  • Размер на инвестицията
  • Енергийни добиви и възвращаемост

 

Subscribe To Our YouTube Channel
Абонирай се за нашия YouTube канал

Продължителност на проекта

Не бихте искали да започнете проект за инсталиране на соларни панели, без да вземете предвид общото необходимо време за реализация. Това не само ще остави начинанието незавършено, но също така ще постави под въпрос доверието и надеждността на вашата марка. 

По този начин трябва да започнете с оценка на времевата рамка, от която се нуждаете, за да завършите бизнес програмата за производство на слънчева енергия на покрива.

Процесът на инсталация на фотоволтаични системи е бърз. Преди това трябва да се премине през различни административни процедури и съгласуване на проекта с институции. Това отнема доста повече време. 

Средно тези инсталации отнемат около 3-10 дни за жилищни сгради. Изграждането на фотоволтаична централа на бизнес сграда зависи от размера на системата и допълнителни условия и могат да отнемат повече време.  Увеличаването на размера на фотоволтаичната централа ще ви помогне да изпълните максималните изисквания за мощност за минимално време.

Препоръчително е инсталатори на фотоволтаични системи за търговски сгради да създадат възможна времева линия за проекта и съответно да проверяват актуализациите на всеки етап.

Това допълнително планиране може да помогне за създаването на по-прецизни проекти, да увеличи максимално ефективността и да поддържат нещата в рамките на първоначалния ви бюджет. Разходите са от значение при изпълнение на бизнес предприятия, защото се отразяват на възвраемостта и печалбата на проекта.

Например, разходите по изграждането на външна линия, която свързва фотоволтаичната централа с електропреносната мрежа е за сметка на инвеститорите. Твърде високите разходи по изграждане на съоръжения и полагане на кабели могат да дадат голямо отражение върху времето за възвращаемост на инвестицията. 

Освен това, колкото повече време отнемат тези проекти за покривни инсталации, толкова по-високи са разходите за оборудване и труд. Затова е най-добре да изберете най-ефективните във времето проекти и да завършите бързо покривни фотоволтаични системи.

Размер на покрива

Размерът на покривна площ има най-голямо значение. Повече площ дава възможност за изграждане на по-голяма мощност и съответно да се произвежда повече електроенергия.

При по-малка площ на покрива понякога е трудно да се изгради централа, която дори само да може да задоволява собствените ви нужди. Някои монтажни системи, например изток-запад, позволяват поставяне на повече соларни панели. 

Най-добре е да планирате и изберете правилните размери на фотоволтаични панели, за да опростите инсталирането на вашата фотоволтаична централа. Вече се предлагат панели с мощност 550W и дори 600W, но те по-скоро са подходящи за наземни инсталации. 

Когато размера на панела е твърде голям и трябва да се инсталира на покрив, повечето производители препоръчват механично фиксиране в 6 точки, а не в 4, както в повечето случаи. 

Това може да оскъпи допълнително стойността на монтажната система. Освен това по-голямата мощност на соларни панели не означава по-голяма ефективност. Всъщност монокристални панели от 380W и 450W имат много често дори по-голяма ефективност. 

Освен това, уверете се, че отговаряте на правителствените указания и политики, когато надграждате с фотоволтаични системи за търговски сгради.

Оценка на местоположението и ориентацията

Въпреки че, площта на покрива има огромно влияние, оценката на местоположението на обекта, ориентация, засенчване също са много важни фактори за определяне на целесъобразността на проекта.  

Добивът на енергия зависи от интензивността и продължителността на слънчевата светлина. В повечето случаи по-топлите райони получават около 6-8 часа слънчева светлина на ден.

Понякога около сградата има високи дървета или по покрива има други съоръжения, които правят сянка. В такъв случай площите от покрива, които са засенчени през по-голямата част от деня се изваждат от площта подходяща за изграждане на фотоволтаична централа. 

Загуби от засенчване по-големи от 10% се отразяват значително на ефективността на фотоволтаичната централа.  

Обратно на това, по-облачните райони получават само 2 до 3 часа слънчева светлина на ден. Добивът на енергия и в двата случая е доста различен. Затова винаги имайте предвид местоположението и ориентацията, при проектиране на фотоволтаични системи за търговски сгради.

Трябва да се стремите да инсталирате слънчевите панели по начин, по който да получават максимална слънчева светлина през целия ден. 

Освен това, уверете се, че имате предвид метеорологични особености за съответния район, като средна стойност на скоростта на вятъра и стойности за натоварване от сняг,  шансовете за природни бедствия и други фактори по време на оценките на обекта.

Изисквания за потребление на енергия

Средната енергия, необходима за покриване на собствените ви нужди или тези на вашите наематели е друг основен фактор, който си струва да се вземе предвид. Важно е да се осигури излишък спрямо нуждите, така че потребителите да нямат проблем.

Освен това можете да използвате излишъка и да го продадете на ЕРП чрез тарифни програми или на свободния пазар.

Няколко стъпки имат значение при определяне на потреблението и необходимата енергия. Например, винаги изчислявайте енергията в киловат часа на ден за всеки раздел от бизнес сградата. Разделянето на търговската сграда на сектори помага да се получат по-точни резултати.

След това е важно да се изчисли каква инсталирана мощност фотоволтаични модули би могла да ви даде тази енергия. Умножете по коефициент 1,3 Трябва да умножите нуждите от енергия за всяка секция. Така ще можете да покриете загубите от енергия или по-малко количество произведена енергия в облачни дни или в зимните месеци.

Вида на покрива

Вземете предвид и вида на покривната конструкция и покривния пакет. Това влияе върху избора на монтажна система за фотоволтаични панели. Инсталирането на фотоволтаични системи за търговски сгради е дългосрочна инвестиция за 20,25 или 30 години. Уверете се, че покривната ви система е в отлично състовние преди инсталацията. Да инсталирате фотоволтаична система и да правите ремонт на покрива след 1,2 или 5 години ще доведе до значителни разходи. Може би ще се наложи да деинсталирате и инсталирате отново фотоволтаичната система. В повечето случаи монтажа на фотоволтаичната система става след планиран основен ремонт на покрива. При плоски покриви с ТПО хидроизолация можете да използвате иновативна монтажна система без баласт. Това значително намалява тежестта върху покрива и покривния пакет и намалява задържане на вода по покрива. Затова е най-добре да обмислите материала в началото. Бели покривни ТПО мембрани имат индекс на светлоотражателна способност от 102%. Това може да увеличи добивите на електроенергия с до 30%. Как ви се струва това?

Оразмеряване на инвертора

Инверторите са от съществено значение за фотоволтаични системи. При фотоволтаични системи за търговски сгради соларните панели са разпределени в стрингове и са свързани с инвертор или система от инвертори. Избора на подходящи инвертори определя оптималната работа на системата.

Тук трябва да се вземат под внимание също и поддръжката, достъпа до инверторите за по-лесно обслужване. 

Заключение

Обмислянето на тези съображения за проектиране на фотоволтаични системи за търговски сгради ще осигури отлична ефективност и безпроблемна експлоатация. Тези проекти изискват оценка на различни фактори като възможното оразмеряване на инвертора, вида на покрива, потребителски изисквания и потребление на енергия, оценка на местоположението и ориентацията и времето за реализация на проекта.

Подредихме жизненоважни подробности в това ръководство и следването им ще ви помогне лесно да инсталирате фотоволтаични системи за търговски сгради. За да обсъдите специфични особености около вашия проект можете да се свържете с експерт по соларни системи, за да вземете по-информирано решение.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »