Може ли да се изгради автономна фотоволтаична система на бизнес сграда

Може ли да се изгради автономна фотоволтаична система на бизнес сграда

Съдържание

Ползите от употребата на промишлена фотоволтаична система за приложения извън електропреносната мрежа

Като алтернативен източник на енергия слънчевата енергия бързо набира популярност. Много хора се обръщат към слънчевата енергия, за да намалят въглеродния си отпечатък и да намалят сметките си за електроенергия. Един от най-ефективните начини за използване на слънчевата енергия е използването на промишлена фотоволтаична (PV) система. Могат ли обаче тези системи да се използват за приложения извън мрежата? Нека разберем!

Какво представлява търговската фотоволтаична система? Търговската фотоволтаична система е вид система от слънчеви панели, която преобразува светлината в електричество. Тя се състои от няколко свързани помежду си фотоволтаични (PV) клетки, които са разположени на покриви или стени, за да улавят слънчевата светлина и да генерират електроенергия. Фотоволтаичните клетки произвеждат постоянен ток, който след това се преобразува в променлив ток, който може да се използва за захранване на уреди и електрически устройства.

Могат ли фотоволтаичните системи да се използват за приложения извън мрежата? Краткият отговор е “да”! Фотоволтаичната система може да се използва както за мрежови, така и за извънмрежови приложения. Приложенията в мрежата включват свързване на фотоволтаичната система към електрическата мрежа, така че излишната произведена енергия да бъде продадена обратно на компанията за комунални услуги срещу кредит или отстъпка. Приложенията извън мрежата включват използване на фотоволтаичната система без свързване към електрическата мрежа, което Ви позволява да използвате съхранената енергия от собствената си батерия или генератор, когато слънцето не грее или потреблението надхвърля производството.

Предимства на използването на промишлена фотоволтаична система за приложения извън мрежата Използването на промишлена фотоволтаична система за извънмрежови приложения има няколко предимства, включително:

  • Тя е рентабилна – тъй като няма да имате сметка за електричество, ще спестите пари с течение на времето в сравнение с традиционните методи за захранване на Вашия дом или бизнес;
  • Помага за намаляване на въглеродния отпечатък, тъй като слънчевата енергия не замърсява околната среда, както изкопаемите горива;
  • Осигурява надеждно захранване – с автономна мрежа от слънчеви панели няма да се налага да се притеснявате за прекъсвания на електрозахранването, причинени от природни бедствия;
  • Увеличава стойността на имота Ви – проучванията показват, че жилищата с инсталирани фотоволтаични системи се продават на по-високи цени, отколкото тези без тях;
  • дава възможност за по-голям контрол над количеството използвана електроенергия – тъй като можете да следите потреблението и да го регулирате според нуждите.

Използването на търговска фотоволтаична система за автономни приложения има много предимства. Тя не само ще ви помогне да намалите разходите си за електроенергия и въглеродния отпечатък, но също така осигурява надеждно захранване, когато традиционните източници не работят, и увеличава стойността на имота Ви, ако някога решите да го продадете. Така че, ако сте обмисляли да инвестирате във възобновяем източник на енергия, инсталирането на автономна фотоволтаична система може да е идеалното решение!