Обърнат покрив – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви

Обърнат покрив – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви

Съдържание

Обърнат покрив – гарантирано дълготрайно решение за плоски покриви

Покривите, по-специално плоските покриви, са сред частите на сградата, които са изложени най-силно на вредни влияния. Затова подходящия структурен състав е определящ фактор за очакваната продължителност на живот на покрива. При плоските конвенционални покриви топлоизолацията се поставя над покривната плоча, но под хидроизолационната мембрана. Мембраната е изолирана от останалата част на покривната конструкция и е изложена на температурни промени в широки граници, което повишава риска от преждевременно повреждане.

ballastedroofs-fig1 800

Графика 1 Месечни мин. и макс. температури на ниво хидроизолационна мембрана.

inverted roof 1 800

 

Когато се прилага концепцията за “обърнат” покрив, рискът от повреждане на хидроизолацията е сведен до минимум, тъй като топлоизолационните платна, положени върху мембраната осигуряват 3 много важни условия:

 

  • защита от екстремни температури и климатични влияния;
  • защита от UV лъчение;
  • защита от механични увреждания по време на строителството, експлоатацията и поддръжката;

 

Замисълът “обърнат” покрив е подходяща за обитаеми и необитаеми покриви, покриви-градини, тераси, паркинг-покриви.

 

Имаме два типа обърнати покриви според типа на използването:

inverted roof 4 800inverted roof 5 800

Естествено, обърнатият покрив може да бъде и озеленен. Покривът – градина съчетава предимствата на обърнатия и на зеления покрив.

inverted roof 6 800

В цяла Европа представата за създаване на еко среда, чрез озеленяване на покрива набира все по-голяма популярност. Зелените покриви подобряват качеството на въздуха и са екологични, красиви, леки и икономични, като създават подходяща атмосфера за почивка и отмора.  Редуцират шума в дъждовно време. Имат по-ниски разходи за отопление и климатизация, поради по-добрите топлотехнически характеристики на покрива-градина. И не на последно място по-големи възможности за застрояване на парцела, поради изпълнение изискванията за озеленяване на покривните площи.

 

inverted metal roo 2

Системата “обърнат” покрив е гарантирано дълготрайно решение за всички участници в строителния процес. Тя представлява цялостен покривен детайл, изпитан и доказан във времето (системата “обърнат” покрив се прилага успешно в Европа и САЩ вече над 40 години). Материалите, които са компоненти на системата са трябва да са с високо качество.

Системата “обърнат” покрив може да се изпълни както със синтетични мембрани (TPO и PVC), така и с битумни мембрани. Тя има два пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните покриви. Икономично решение – отпада нуждата от парна бариера, олекотява се покривната конструкция, което води до спестяване на материали и по-ниски разходи за строеж на цялата сградата. И един от най важните условия – лесни и евтини поддръжка и експлоатация.

„Обърнатият„ покрив е гарантирано дълготрайно покривно решение и осигурява предимства за всички участници в строителния процес.

  • Модерно и иновативно решение, което разчупва идеята за традиционен покрив;
  • Променя се облика на цялата сграда (при „обърнатият“ покрив градина);
  • Изпитан във времето топло и хидроизолационен детайл.
  • Осигурява по- дълъг живот на хидроизолационните материали, защото не са подложени на стареенето от климатичните условия.
  • Бързо, икономично и ефективно полагане.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email