Как да проектирате хидроизолационна система във фундаменти, която наистина работи

Как да проектирате хидроизолационна система във фундаменти, която наистина работи

Съдържание

isomatech хидроизолация във фундаменти

40% от неуспехите при хидроизолационни системи се дължат на лошо проектиране и детайли.
Това означава, че са предписани материали, системи и обработки, като не са взети в предвид спецификите на обекта, организацията на строителството, вида на укрепването на изкопа, геоложкия доклад и нивото на подпочвените води, детайли и преминавания през конструкцията и др.

В резултат на това в процеса на изпълнение се оказва, че предвидената хидроизолационна система не може технологично да се изпълни, или пък не е изпълнена по начин, по който да се постигнат експлоатационните показатели на материалите, или последващите строителни дейности нарушават и правят неефективна хидроизолационната система.

Как да проектирате хидроизолационна система в основи, която наистина работи?

Целта на правилно проектирана и изпълнена хидроизолационна система в основи е да се предотврати преминаването на вода в подземното използваемо пространство или в структурни строителни компоненти.
Когато се проектира хидроизолационна система трябва да се следват специфични насоки, за да се гарантира устойчивост на системата в дългосрочен план.

Подборът на продукти често зависи от редица фактори на околната среда, включително водни източници и наличие на замърсители на почвата.

Специалист по проектиране на хидроизолационни системи трябва да бъде включен в екипа по конструкции на сградата, за да се разработи взаимосвързана хидроизолационна система.

Успешно проектираните и монтирани хидроизолации ще предпазят вътрешните части и оборудването, ще намали степента на вредно въздействие върху конструкцията и ще осигурят комфортна среда и качеството на въздуха в помещенията за обитателите на сгради.

Критерии за избор и проектиране

Процесът на избор на ефективна и осъществима хидроизолационна система също ще зависи от редица фактори.
Специалистите при проектиране на хидроизолационната система трябва да обмислят следното:

 • Организация на строителството
 • Последователност на етапите
 • Как ще се проведат изкопните работи?
 • Как ще стане отливането на фундаментната плоча? Наведнъж или на етапи?
 • Колко време ще мине между етапите?
 • Колко време бетонът трябва да набира якост преди полагане на хидроизолацията?
 • Каква трябва да бъде влажността на основата?
 • Каква е допустимата температура на полагане?
 • Ще се прави ли засипване незабавно след инсталацията на хидроизолацията?
 •  Кой ще отговаря за подготовката на субстрата?

Инсталация

 • Опитват ли собствените работници опит да полагат специфични системи и материали? Подизпълнители?
 • Как ще бъдат обработени специфични детайли при комуникации и преминавания през сградата?
 •  Дали хидроизолацията ще бъде положена по новата конструкция или по укрепването?

Финансови и правни въпроси

 • Каква е цената?
 • Какъв тип гаранция за материалите и за изпълнението има и може да бъде предоставена на инвеститорите?
 • Какви са сроковете за изпълнение?

За съжаление, при неспазване на технологията на полагане или нормативните изисквания за влажност и температура, това може да влоши качеството на изпълнение и да намали експлоатационния живот на системите или още по-лошо – може да доведе до увреждане на хидроизолацията, което в крайна сметка може да изисква скъпо струпване и подмяна.
Например, едноседмично закъснение на обратния насип при използване на бентонитна система, положена върху хоризонтална повърхност, изложена на дъжд, може да доведе до преждевременно хидратирана глина.
Хидратираният бентонит, когато не е затворен и под налягане, осигурено от уплътнен обратен, не подлежи на репарация и изисква отстраняване и подмяна.

Детайли и инасталация

По-голямата част от проблемите с хидроизолационните системи възникват не поради лошо качество на материалите, а от лоша изработка или неподходящи детайли от професионалистите в проектирането.
Хидроизолацията и компонентите на обвивката на сградата трябва да действат като една система, като всеки компонент влияе върху цялостната работа.
Обработката на детайлите и преминаванията, комуникациите в сградите изискват от професионалистите в областта на проектирането да отделят голямо внимание.
Работните фуги, дилатационните фуги, преходите, връзките и завършванията са всички слаби места, където вероятността от пробив или теч е най-голяма при хидроизолационна система за фундаменти.

Избор на хидроизолационни материали

Въз основа на условията на обекта, очакванията на собственика и разходите, свързани с инсталацията, изборът на хидроизолационен материал и състав може да варира. Типичните хидроизолационни системи включват, но не се ограничават до следното:

 • Течни хидроизолационни системи, които обикновено са на водна или основа на органични разтворители и се втвърдяват до монолитно, гумирано твърдо вещество.Течните хидроизолации обикновено се полагат студени, въпреки това, има налични продукти с горещо полагане.Тези системи имат редица производни, включително уретан, гума, битум и епоксид.
  Много апликатори и проектанти предпочитат течни хидроизолационни системи за структури с прекалено сложни преминавания, комуникации и детайли, тъй като тези продукти обикновено са много еластични и са в състояние да поемат и издържат на движения на конструкцията.
  Въпреки това, постигането на приемлива дебелина на слоя, на крайния продукт е задължително, за да се постигнат експлоатационните характеристики на продукта и може да бъде зависима от изпълнението (изпълнителя).

Освен това, течната хидроизолационна система, може да бъде податлива на пробиви на работната площадка и изисква поставяне на подходяща защита плоскост след пълното втвърдяване

Някои течни хидроизолации не се считат за подходящи, когато имаме на лице условия с високо хидростатично налягане, включително и при полагане от негативната страна. Препоръчва се бетонът да се остави да изсъхне и да набира якост минимум седем дни, за предпочитане 28 дни.

Полагането на влажна повърхност може да доведе до образуване на балони.

 • Рулонни хидроизолационни системи, включват, но обикновено битумни термопластични, еластомерни мембрани, синтетични хидроизолациии.
  Могат да се изпълняват в еднопластови и двупластови системи.Листовите материали са произведени с еднаква дебелина и тук проблеми свързани с недостатъчна дебелина на слоя са по-малко вероятни, но все пак и тях се изисква висококачествена изработка при изработването на детайлите, комуникациите и шевовете.

  Рулонните хидроизолационни системи също трябва да бъдат надеждно защитени с допълнителен защитен слой – топлоизолация XPS, геотекстил, HDPE мембрана.
  Подготовката и обработката на детайлите на листовите материали.

  Обикновено при битумните системи хидроизолациите имат здрава и еластична армировка. Възможно е да се изисква полагане на допълнителен слой в някои критични зони за допълнително усилване.

  Рулонните хидроизолационни системи също са податливи на образуване на мехури и отваряне на снадки (т. нар. ефект на рибената уста). Системите с хидроизолационни мембрани могат да бъдат частично или напълно залепени.

 • Бентонитните системи
  имат способността да набъбват при излагане на вода.При подходящо затваряне и когато се прилага за правилно подготвен бетон, бентонитът може да се самозапечатва и да действа като отлична бариера за водата. Излагането на вода активира глината.

  Не се препоръчва поетапно изграждане, където глината може да бъде изложена на атмосферни влияния за дълъг период от време,

и обратен насип веднага след инсталацията е за предпочитане. Бентонитните системи са особено подходящи, когато хидроизолационната система трябва да се изгради върху укрепването и когато бетона се отлива директно върху бентонита. Втвърдяването на бетона във връзка с бентонитовите глини създава силна връзка.

Трябва да се отбележи, че геоложкия доклад е от съществено значение за определяне на присъствието и местоположенията, на водни потоци и вода с хидростатично налягане, тъй като такива условия могат да отмият или да предизвикат цикъл мокро-сухо на бентонита и да направят системата неефективна.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За да се изпълни успешно хидроизолационната система в основи, специалистът в областта на проектирането трябва да прегледа всички налични материали, свързани с условията на обекта, структурните детайли и вътрешното използване.

Проектирането и изпълнението на хидроизолационна система във фундаменти не винаги е лесно, но е важно качество на съвременните сгради от висок клас.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »