Как да проектирате хидроизолационна система във фундаменти, която наистина работи

Как да проектирате хидроизолационна система във фундаменти, която наистина работи

Съдържание

isomatech хидроизолация във фундаменти

40% от неуспехите при хидроизолационни системи се дължат на лошо проектиране и детайли.
Това означава, че са предписани материали, системи и обработки, като не са взети в предвид спецификите на обекта, организацията на строителството, вида на укрепването на изкопа, геоложкия доклад и нивото на подпочвените води, детайли и преминавания през конструкцията и др.

В резултат на това в процеса на изпълнение се оказва, че предвидената хидроизолационна система не може технологично да се изпълни, или пък не е изпълнена по начин, по който да се постигнат експлоатационните показатели на материалите, или последващите строителни дейности нарушават и правят неефективна хидроизолационната система.

Как да проектирате хидроизолационна система в основи, която наистина работи?

Целта на правилно проектирана и изпълнена хидроизолационна система в основи е да се предотврати преминаването на вода в подземното използваемо пространство или в структурни строителни компоненти.
Когато се проектира хидроизолационна система трябва да се следват специфични насоки, за да се гарантира устойчивост на системата в дългосрочен план.

Подборът на продукти често зависи от редица фактори на околната среда, включително водни източници и наличие на замърсители на почвата.

Специалист по проектиране на хидроизолационни системи трябва да бъде включен в екипа по конструкции на сградата, за да се разработи взаимосвързана хидроизолационна система.

Успешно проектираните и монтирани хидроизолации ще предпазят вътрешните части и оборудването, ще намали степента на вредно въздействие върху конструкцията и ще осигурят комфортна среда и качеството на въздуха в помещенията за обитателите на сгради.

Критерии за избор и проектиране

Процесът на избор на ефективна и осъществима хидроизолационна система също ще зависи от редица фактори.
Специалистите при проектиране на хидроизолационната система трябва да обмислят следното:

 • Организация на строителството
 • Последователност на етапите
 • Как ще се проведат изкопните работи?
 • Как ще стане отливането на фундаментната плоча? Наведнъж или на етапи?
 • Колко време ще мине между етапите?
 • Колко време бетонът трябва да набира якост преди полагане на хидроизолацията?
 • Каква трябва да бъде влажността на основата?
 • Каква е допустимата температура на полагане?
 • Ще се прави ли засипване незабавно след инсталацията на хидроизолацията?
 •  Кой ще отговаря за подготовката на субстрата?

Инсталация

 • Опитват ли собствените работници опит да полагат специфични системи и материали? Подизпълнители?
 • Как ще бъдат обработени специфични детайли при комуникации и преминавания през сградата?
 •  Дали хидроизолацията ще бъде положена по новата конструкция или по укрепването?

Финансови и правни въпроси

 • Каква е цената?
 • Какъв тип гаранция за материалите и за изпълнението има и може да бъде предоставена на инвеститорите?
 • Какви са сроковете за изпълнение?

За съжаление, при неспазване на технологията на полагане или нормативните изисквания за влажност и температура, това може да влоши качеството на изпълнение и да намали експлоатационния живот на системите или още по-лошо – може да доведе до увреждане на хидроизолацията, което в крайна сметка може да изисква скъпо струпване и подмяна.
Например, едноседмично закъснение на обратния насип при използване на бентонитна система, положена върху хоризонтална повърхност, изложена на дъжд, може да доведе до преждевременно хидратирана глина.
Хидратираният бентонит, когато не е затворен и под налягане, осигурено от уплътнен обратен, не подлежи на репарация и изисква отстраняване и подмяна.

Детайли и инасталация

По-голямата част от проблемите с хидроизолационните системи възникват не поради лошо качество на материалите, а от лоша изработка или неподходящи детайли от професионалистите в проектирането.
Хидроизолацията и компонентите на обвивката на сградата трябва да действат като една система, като всеки компонент влияе върху цялостната работа.
Обработката на детайлите и преминаванията, комуникациите в сградите изискват от професионалистите в областта на проектирането да отделят голямо внимание.
Работните фуги, дилатационните фуги, преходите, връзките и завършванията са всички слаби места, където вероятността от пробив или теч е най-голяма при хидроизолационна система за фундаменти.

Избор на хидроизолационни материали

Въз основа на условията на обекта, очакванията на собственика и разходите, свързани с инсталацията, изборът на хидроизолационен материал и състав може да варира. Типичните хидроизолационни системи включват, но не се ограничават до следното:

 • Течни хидроизолационни системи, които обикновено са на водна или основа на органични разтворители и се втвърдяват до монолитно, гумирано твърдо вещество.Течните хидроизолации обикновено се полагат студени, въпреки това, има налични продукти с горещо полагане.Тези системи имат редица производни, включително уретан, гума, битум и епоксид.
  Много апликатори и проектанти предпочитат течни хидроизолационни системи за структури с прекалено сложни преминавания, комуникации и детайли, тъй като тези продукти обикновено са много еластични и са в състояние да поемат и издържат на движения на конструкцията.
  Въпреки това, постигането на приемлива дебелина на слоя, на крайния продукт е задължително, за да се постигнат експлоатационните характеристики на продукта и може да бъде зависима от изпълнението (изпълнителя).

Освен това, течната хидроизолационна система, може да бъде податлива на пробиви на работната площадка и изисква поставяне на подходяща защита плоскост след пълното втвърдяване

Някои течни хидроизолации не се считат за подходящи, когато имаме на лице условия с високо хидростатично налягане, включително и при полагане от негативната страна. Препоръчва се бетонът да се остави да изсъхне и да набира якост минимум седем дни, за предпочитане 28 дни.

Полагането на влажна повърхност може да доведе до образуване на балони.

 • Рулонни хидроизолационни системи, включват, но обикновено битумни термопластични, еластомерни мембрани, синтетични хидроизолациии.
  Могат да се изпълняват в еднопластови и двупластови системи.Листовите материали са произведени с еднаква дебелина и тук проблеми свързани с недостатъчна дебелина на слоя са по-малко вероятни, но все пак и тях се изисква висококачествена изработка при изработването на детайлите, комуникациите и шевовете.

  Рулонните хидроизолационни системи също трябва да бъдат надеждно защитени с допълнителен защитен слой – топлоизолация XPS, геотекстил, HDPE мембрана.
  Подготовката и обработката на детайлите на листовите материали.

  Обикновено при битумните системи хидроизолациите имат здрава и еластична армировка. Възможно е да се изисква полагане на допълнителен слой в някои критични зони за допълнително усилване.

  Рулонните хидроизолационни системи също са податливи на образуване на мехури и отваряне на снадки (т. нар. ефект на рибената уста). Системите с хидроизолационни мембрани могат да бъдат частично или напълно залепени.

 • Бентонитните системи
  имат способността да набъбват при излагане на вода.При подходящо затваряне и когато се прилага за правилно подготвен бетон, бентонитът може да се самозапечатва и да действа като отлична бариера за водата. Излагането на вода активира глината.

  Не се препоръчва поетапно изграждане, където глината може да бъде изложена на атмосферни влияния за дълъг период от време,

и обратен насип веднага след инсталацията е за предпочитане. Бентонитните системи са особено подходящи, когато хидроизолационната система трябва да се изгради върху укрепването и когато бетона се отлива директно върху бентонита. Втвърдяването на бетона във връзка с бентонитовите глини създава силна връзка.

Трябва да се отбележи, че геоложкия доклад е от съществено значение за определяне на присъствието и местоположенията, на водни потоци и вода с хидростатично налягане, тъй като такива условия могат да отмият или да предизвикат цикъл мокро-сухо на бентонита и да направят системата неефективна.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За да се изпълни успешно хидроизолационната система в основи, специалистът в областта на проектирането трябва да прегледа всички налични материали, свързани с условията на обекта, структурните детайли и вътрешното използване.

Проектирането и изпълнението на хидроизолационна система във фундаменти не винаги е лесно, но е важно качество на съвременните сгради от висок клас.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email