Хидроизолации в основи – Трето ниво на сигурност

Хидроизолации в основи – Трето ниво на сигурност

Съдържание

Хидроизолации в основи

ФЛАГ Активна хидроизолационна система (F.A.W.S.)

Това е система хидроизолации в основи от трето ниво на сигурност. Вие вече може да контролирате нещата ида минимизирате разходите  за ремонт, по време на експлоатационния процес на сградата. С тази система хидроизолации в основи надграждате предните две, като добавяте инжекционни маркучи, които в последствие, ще улеснят и ще намалят разходите.

Този тип хидроизолационна система е активна, както показва и името й (Flag Active Waterproofing System). Тя може да се раздели на два типа:

  • Еднопластова PVC хидроизолационна система, разделена на участъци посредством „Waterbars“ (Уотърстопи), в които са заложени инжекционни маркучи

и

2.) Двупластова PVC система хидроизолации в основи с един основен слой мембрана – Flagon BSL и един защитен слой мембрана- Flagon PZ , разделена на участъци чрез „Waterbars“ (Уотърстопи) и защитена с геотекстил по хоризонтала.

Както вече споменахме тези варианти на F.A.W.S. хидроизолационна система позволява инжектиране на разтвор след като е изградена конструкцията и то без да се нарушава повърхностния слой. Инжектирането на разтвора става в оставените чакащи маркучи на повърхността в специални кутии.

За целта при изпълнението на PVC системата хидроизолации в основи се  монтират специални инжекционни маркучи за повторно инжектиране в „waterbars“ (уотърстопите). При първият тип подсистема тези маркучи се използват за инжектиране на цимент за запълване на кухини и по-късно да се инжектират смоли, ако се появи теч в участъка. Инжекционните маркучи могат да бъдат използвани повторно, ако има последващ проблем с теч.

При вторият тип подсистема – на края инжекционния маркуч завършва със специална клапа, която се залепва (не на 100 %) към основният пласт хидроизолация, за да може да разпредели инжектирания разтвор. Самият разтвор попада между двата пласта хидроизолационни мембрани и разбира се е на ограничена площ от около 100 м2.

Предимствата на F.A.W.S. хидроизолационна система са, че тя позволява на изпълнителя да контролира водоплътността на инсталираната хидроизолационна система и да извършва ремонтните работи бързо и лесно, без необходимост от скъпи изкопни работи.

При вариант 1 – инжекционните маркучи са монтирани в „waterbars“ (уотърстопите), както е показано на снимките:

 

За разлика от първият вариант при вторият вариант  хидроизолационна система, уплътняването на участъка става само чрез инжектиране на смола, през инжекционни клапи. Отворите на клапата не са с големи размери, затова не е възможно да се инжектира циментов разтвор. Клапите също  позволяват смолата да се разпредели  в участъка и в последствие да се запечата. За целта е задължително всеки участък да бъде не по-голям от 100 м кв. А броят на клапите е 4-5 бр. на участък от около 100 м2.