Хидроизолации в основи – Трето ниво на сигурност

Хидроизолации в основи – Трето ниво на сигурност

Съдържание

Хидроизолации в основи

ФЛАГ Активна хидроизолационна система (F.A.W.S.)

Това е система хидроизолации в основи от трето ниво на сигурност. Вие вече може да контролирате нещата ида минимизирате разходите  за ремонт, по време на експлоатационния процес на сградата. С тази система хидроизолации в основи надграждате предните две, като добавяте инжекционни маркучи, които в последствие, ще улеснят и ще намалят разходите.

Този тип хидроизолационна система е активна, както показва и името й (Flag Active Waterproofing System). Тя може да се раздели на два типа:

  • Еднопластова PVC хидроизолационна система, разделена на участъци посредством „Waterbars“ (Уотърстопи), в които са заложени инжекционни маркучи

и

2.) Двупластова PVC система хидроизолации в основи с един основен слой мембрана – Flagon BSL и един защитен слой мембрана- Flagon PZ , разделена на участъци чрез „Waterbars“ (Уотърстопи) и защитена с геотекстил по хоризонтала.

Както вече споменахме тези варианти на F.A.W.S. хидроизолационна система позволява инжектиране на разтвор след като е изградена конструкцията и то без да се нарушава повърхностния слой. Инжектирането на разтвора става в оставените чакащи маркучи на повърхността в специални кутии.

За целта при изпълнението на PVC системата хидроизолации в основи се  монтират специални инжекционни маркучи за повторно инжектиране в „waterbars“ (уотърстопите). При първият тип подсистема тези маркучи се използват за инжектиране на цимент за запълване на кухини и по-късно да се инжектират смоли, ако се появи теч в участъка. Инжекционните маркучи могат да бъдат използвани повторно, ако има последващ проблем с теч.

При вторият тип подсистема – на края инжекционния маркуч завършва със специална клапа, която се залепва (не на 100 %) към основният пласт хидроизолация, за да може да разпредели инжектирания разтвор. Самият разтвор попада между двата пласта хидроизолационни мембрани и разбира се е на ограничена площ от около 100 м2.

Предимствата на F.A.W.S. хидроизолационна система са, че тя позволява на изпълнителя да контролира водоплътността на инсталираната хидроизолационна система и да извършва ремонтните работи бързо и лесно, без необходимост от скъпи изкопни работи.

При вариант 1 – инжекционните маркучи са монтирани в „waterbars“ (уотърстопите), както е показано на снимките:

 

За разлика от първият вариант при вторият вариант  хидроизолационна система, уплътняването на участъка става само чрез инжектиране на смола, през инжекционни клапи. Отворите на клапата не са с големи размери, затова не е възможно да се инжектира циментов разтвор. Клапите също  позволяват смолата да се разпредели  в участъка и в последствие да се запечата. За целта е задължително всеки участък да бъде не по-голям от 100 м кв. А броят на клапите е 4-5 бр. на участък от около 100 м2.

 

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »