Хидроизолационни системи за мостове

Хидроизолационни системи за мостове

Съдържание

Хидроизолационни системи за мостове

Физическата и химическата агресия, на която са подложени стоманобетонните и метални конструкции на пътните и ж.п. мостове и виадукти, съкращава значително живота им. Влиянието на антифриза, маслата  и другите химикали, замърсената вода и циклите на замръзване-топене са главните фактори, засилващи стареенето на тези инженерни съоръжения.

pic 3 800                  pic 2 800

Бетоновото покритие на конструктивните елементи на мостовете бързо се напуква, армировката се оголва и започва процес на корозия, която в крайна сметка довежда до разрушаване на конструкцията. Всички тези неприятни фактори биха били елиминирани, ако се положи подходяща и надеждна хидроизолация. Това би довело до значително удължаване експлоатационния срок на мостовите съоръжения.

Италианската фирма Index S.p.A. е разработила висококачествени хидроизолационни мембрани за строителство на мостове и виадукти, устойчиви на деформациите при непрекъсна употреба. Модифициран битум, смесен с полимери (пластомери – АРР и еластомери SBS) и армировка от полиестерни влакна, които съчетават абсолютната водоплътност на битума с отличните качества на полимерите. Така в резултат на дългогодишния опит, натрупан от фирмата e създадена мембраната TESTUDO SPUNBOND.

pic 1 800             pic 4 800

Когато имаме финишно покритие асфалт (мостове, виадукти и паркинги), трябва да се съблюдават стриктно следните плавила:

 • Мембраната да бъде плътно залепена към основата.
 • Повърхността, на която ще се залепва мембраната, трябва да бъде здрава, гладка и чиста, без следи от вода, масло и прах.
 • Влагата в основата е предпоставка за образуване на балони при полагането на горещия асфалт, затова много  стриктно трябва да се следи тя да не е по-голяма от 4%.
 • При наличие на неравности, те трябва да бъдат изгладени, защото няма как мембраната да се залепи на 100 %.
 • При наличие на пукнатини, те се запълват с водонепропусклив епоксидeн разтвор.

Предимства на APP мембраните при полагане на асфалт:

 • не се разтварят, не пропускат вода, не се влияят от циклите замръзване-топене, от солта и лугата, хвърляни против замръзване;
 • осигуряват максимална адхезия към бетона, не се появяват мехури, не се отлепят;
 • издържат на високи температури /140° С/, пробиване и плъзгане, горният пласт APP позволява директното изливане на асфалта върху мембраните.
 • следват деформациите на бетонната повърхност и поемат стреса от микропукнатините в бетона без да се късат
 • издържат на перфорация и на трафик при полагане на асфалта
 • гъвкави са и приемат контурите на повърхността при полагане.

Когато има проблем с изсъхване на основата – влага в границите 5-10% или стоманобетонната плоча е твърде гладка – състояние, което не позволява стандартното полагане на мостова хидроизолационна система. Италианският производител Index S.p.A. е създал специален епоксиден грунд (на водна основа), който решава и двата проблема. Този епоксиден грунд има следните предимства:

 • Висока адхезия
 • Висока непроницаемост
 • Висока проникваща способност
 • Висока химическа и механична устойчивост

И при металните мостове – има качествено решение с рулонна хидроизолация.

Когато имаме метална конструкция за основа, трябва да подходим още по-внимателно, към обработката и типа материал.

За основата – трябва да се предвиди бластиране и почистване, за да може да стане годна за полагане на хидроизолационния слой.

Index S.p.A. с годините си опит в сферата са създали идеалната комбинация на материали (битумен грунд и мостова битумна мембрана), за да могат да удовлетворят изискванията, както на основата, така и на завършващия пласт, а именно горещият асфалт.

Създадената от тях битумна мембрана PROTEADUO TRIARMATO, все още няма аналог и е единствената, която има долен пласт от SBS модифициран битум и горен от APP модифициран битум. Тя е уникална и със своята трислойна армировка.

protea duo

По този начин тя е идеална за полагане върху метална повърхност и отлично издържаща термичния шок на асфалта.

Механичните якостни показатели са несравними с други, които показват същите стойности, но в процеса на експлоатация винаги създават проблеми (чистите полиестерни армировки), като недобра дименсионна стабилност и разлепване/скъсване в зоната на снадката.