Това, на което е подложен моя покрив – дъжд, сняг, лед и цикли на замръзване/размразяване

Това, на което е подложен моя покрив – дъжд, сняг, лед и цикли на замръзване/размразяване

Съдържание

Roof accumulation and retention of snow

Водата

е причината за всички проблеми с покрива и като резултат са щети по него и подпокривните помещения и разходи по ремонта и възстановяването им. Хидроизолацията като компонент на покривната система служи да предпази основата – конструктивния елемент, който се изолира – а оттам и сградата от атмосферната вода. Проектирането и изграждане на устойчива система е с основна цел водонепропускливост по цялата повърхност, включително при вертикални елементи и детайли по покрива. А за да се осигури водонепропускливост е необходимо използваните материали и компоненти да се свържат помежду си и с основата по начин, че интегритета на системата, ако бъде нарушен под влияние на климатични и други неблагоприятни условия, да е постепенно, много трудно и отдалечено във времето.

Книга - Пролетно почистване на покрива

Поройните дъждове

не биха били проблем при коректно изпълнена покривна система. Важното тук е подходящ, равномерен и еднакъв наклон към местата за оттичане, за да не се събира и остава вода. Диаметърът на воронките или барбаканите както и техният брой трябва да е съобразен с площта на покрива.

Снеговалеж

По-различен е случая когато има обилен снеговалеж. Тогава поради естеството на това явление е възможно натрупване и задържане на снега около и над завъшващи елементи на покривната система – по вертикали и при детайли – като това важи особено за открит покрив. В този случай, ако не са спазени определени препоръки и изисквания за закрепване и уплътняване на мембраната в тези участъци е възможно проникване на вода и компрометиране на хидроизолацията. При топенето на снега през деня, водата може и намира начин да проникне и попадне в най-малките и тесни пролуки.

Лед

След това при замръзване се разширява, с което се разширява и пукнатината. Това е деградивното действие на циклите размразяване/замръзване. Оформят се слаби места, които повлияват трайността на системата и задълбочавайки се с времето намаляват устойчивостта й.

Вятър

Намалената здравина и устойчивост пък лесно може да бъде „атакувана“ от силен вятър, което да причини нежеланите проблеми и щети. Самите микро пукнатини, в които водата може да проникне и разшири пък може да са причинени от отминала градушка и да са останали незабелязани или ненаблюдавани, до момента когато се появи теч „изневиделица“. Разбира се, проблемите не се проявяват внезапно, а причините за тях не е едно-единствено явление (когато системата, както казахме, е проектирана и изпълнена съобразно препоръки, правила и процедури), а са резултат от кумулативния ефект на редица деструктивни въздействия от страна на различни стресови фактори – като например неблагоприятните климатични явления. За да се гарантира надеждна функционалност на системата е необходимо регулярно обследване и проверка на състоянието на покрива, като се водят записи и бележки (база данни) с цел да се забележат износвания и други промени и да се отстранят навреме, преди превръщането им в по-сериозен проблем.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »