Анализ на компонентите на покривната система във връзка с планиране и изграждане  на защита чрез полимер-битумни мембрани

Анализ на компонентите на покривната система във връзка с планиране и изграждане  на защита чрез полимер-битумни мембрани

Съдържание

Анализ на компонентите на покривната система

Когато ще се планира и изгражда покривна система трябва да бъдат разгледани и анализирани системните компоненти във връзка с вида и функционалността на покрива, оттам и начините им на свързване помежду им. Тази система се състои от различни слоеве, като подборът на материалите и самата реализация е необходимо да бъдат извършени по начин, по който различните натоварвания и  стресови фактори да не компрометират водонепропускливостта. Например температурните вариации оказват въздействие върху системата, като предизвикват свиване и отпускане в различна степен на отделните слоеве. Тези движения се ограничават чрез внимателен дизайн, подходящи материали и коректно инсталиране.

Компоненти на покривната система

  • Носеща конструкция

Може да бъде изградена от стоманобетон, дървени или метални панели. Това е основата, към която се фиксират останалите слоеве на системата. Тя трябва да притежава достатъчен и равномерен наклон за оттичане на водата и това е най-важната й функция. Докато обикновено при металните или дървените конструкции наклонът не е проблем, при стоманобетонните такива, той се осигурява чрез циментова замазка, като ако е голяма площта , тя се разделя на части не по-големи от 500 кв.м и всяка е с собствен водоотвеждащ отвор. Друг показател, на който носещата конструкция трябва да отговаря е гладка повърхност.

  • Пароизолация

Задължителен компонент на „топлите“ покриви. Основната му функция е да предпазва топлоизолацията от влагата зародила се в сградните помещения. Пароизолацията обикновено се изпълнява от полимер-битумни мембрани с по-малка дебелина с или без алуминиева  вложка. Колкото по-влажни ще са помещенията толкова и пароизолацията трябва да е с по-добри влагозащитни характеристики

  • Топлоизолация

Разнообразие от продукти с влакнеста  или клетъчна структура. Спомага за значително съкращаване на енергийните разходи, за ограничаване на експанзията на носещата конструкция и за предотвратяване образуване на конденз върху „студени“ повърхности. Подборът (вид,  дебелина и плътност) й зависи от нормативни изисквания във връзка с вид (стандартен или  обърнат) и предназначение (използваем, неизползваем) на покрива.

  • Хидроизолация

Представлява полимер-битумни листи, които се застъпват и се залепват, така че се образува непрекъснат слой, защитаващ долните слоеве и самата сграда от климатичните условия. Хидроизолацията е последен, най-външен компонент при открити покривни системи и в този случай трябва да се избират мембрани снабдени със защитен слой минерални частици (който освен това придава и естетичен вид на системата). Когато покривът е баластна система, т.е. над хидроизолацията има още  един или няколко защитни слоя във връзка с предназначението на покрива, полимер-битумните мембрани се избират въз основа на това за какво ще се ползва – пешеходен, автомобилен трафик или зелен покрив.

  • Покривна защита

Изпълнява се от допълнителни „тежки“ слоеве (чакъл, плочки и други), характерни за споменатите баластни системи. Важно е да се отбележи, че неизползваем покрив баластна система е малко предпочитано, тъй като се утежнява излишно конструкцията и се оскъпява системата. Друг вид покривна защита е минералния защитен слой включен към някои видове полимер-битумни мембрани. Трети вид защита са отразителните бои, които се нанасят допълнително с цел снижаване топлопоглъщането от покривната повърхност, оттам и на енергийните разходи.

  • Допълнителни елементи

Тези са част от носещата конструкция и са съществени за покрива и за сградата като цяло. Такива са комини, отдушници, борд по периметъра, покривно осветление, водоотвеждащи отвори (към които се монтират задължително воронки или барбакани, неразривно свързани с хидроизолационните платна) и др. Подходяща конструкция, внимателно и коректно планиране и изпълнение на хидроизолационните дейности около тях са от ключово значение за осигуряване и запазване стабилността и водонепропускливостта на системата.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »