Хидроизолиране на покриви в няколко стъпки, Част втора

Хидроизолиране на покриви в няколко стъпки, Част втора

Съдържание

bitumen roofing system

Част втора

Полимер-битумни мембрани I

Системи с полимер-битумни мембрани

Компонентите на тази система (кратък анализ, на които направихме в статията „Анализ на компонентите на покривната система във връзка с планиране и изграждане  на защита чрез полимер-битумни мембрани“) са обикновено: носеща конструкция/основа, пароизолация, топлоизолация, хидроизолация, един или няколко „леки“ защитни слоя – тук става дума за слоя минерална посипка, каквато притежават мембранните платна на втория пласт хидроизолация и за допълнителния слой отразителна боя, която би могла да се нанесе с цел снижаване топлопоглъщането от покривната повърхност, допълнителни елементи (комини, отдушници, бордови стени, покривно осветление и др.), които са част от носещата конструкция, и на които се обръща специално внимание при монтиране на хидроизолацията.

Полагане на пароизолация

В този случай пароизолацията представлява обикновено 3 мм полимер-битумна мембрана с или без алуминиева вложка ( в зависимост от очакваното влагообразуване в помещенията), от типа Defend на Index S.p.A. Други варианти  са самозалепваща полимер-битумна мембрана, двустранно залепване, от типа Selftene, или полимер-битумни мембрани снабдени с термоактивни ленти или щампи. Каквато и мембрана да се избере, процедурата е една и съща, като само при самозалепващата не е нужна горелка. Основата се подготвя като се почиства, неравностите се отстраняват или изравняват, изчаква се да изсъхне и се нанася един слой подходящ битумен грунд чрез кръстосани перпендикулярни движения, включително по вертикалните части, докъдето ще достигне пароизолацията. След пълното му изсъхване се залепя изцяло (пълно залепване) пароизолацията чрез горелка. Надлъжните застъпвания са по шест сантиметра, докато челните са по десет. Всяко платно се подрежда и подравнява преди да се залепи. Съседните челни застъпвания се разминават. Лента от пароизолацията се залепва внимателно по вертикалните части като горният й ръб достига на поне пет сантиметра над очакваното ниво на топлоизолацията, а долният слиза навътре по хоризонталата на поне десет сантиметра. Върху тези десет сантиметра се залепват хоризонталните платна мембрана.

Free Download waterproofing systems pvc membranes

Полагане на топлоизолация

Топлоизолационните панели според вида им (дали да термоустойчиви или не) и вида на избраната пароизолация могат да се свържат и фиксират към пароизолацията, оттам и към основата по различни начини: чрез горещ оксидиран битум към традиционна пароизолация, чрез залепване (към самозалепващи мембрани или такива снабдени с термоактивни ленти или щампи), чрез слой армирана циментова замазка (дебелина поне седем сантиметра), положена върху  тях и осигуряваща наклон за водооттичане и основа за залепване на хидроизолационната мембрана. Има топлоизолационни плоскости, от типа Termobase на Index S.p.A. , които са снабдени по горната си повърхност с пласт армирана полимер-битумна мембрана, при което след залепване на втори пласт хидрозилационна мембрана се получава като резултат двупластова система. Тези плоскости се свързват към основата само чрез залепване.

Полагане на хидроизолация

Обикновено монтирането на полимер-битумната хидроизолация се извършва върху армирана циментова замазка, като и тук важи изискването за почистване и изравняване на основата и обработването й с битумен грунд. От съществено значение е осигурен достатъчен и равномерен наклон за оттичане на водата. Спазвайки правилата при полагане на полимер-битумни мембрани (виж „Шестте златни принципа на полагане на полимер-битумни мембрани“), като се започва от най-ниската част рулата на първи пласт хидроизолация едно по едно се разгъват, подреждат се и се подравняват, след което се навиват внимателно от двата края към средата, без да се разместват и се залепват напълно към основата чрез горелка. При подреждането се следи за равномерни десет сантиметрови застъпвания по дължина и петнадесет сантиметра челно застъпване. Челните застъпвания, които са съседни се разминават. По време на залепването се нагрява цялата повърхност, като горелката се движи от ляво на дясно по цялата ширина на платното, включително и десет-петнадесет сантиметра напред по застъпката, за да се подготви и разтопи битума на долното платно. Пет-десет милиметра  разлив на битум по протежение на снадката след залепване са сигурен знак за качествен, равномерен шев.

Предварително в основата на вертикално издигнатите елементи по покрива се залепват внимателно ленти от същия тип хидроизолация, започващи на десет сантиметра навътре по хоризонталата и завършващи на десет сантиметра по вертикала. Ръбът на хоризонтално положените платна стига до ръба на тази лента. Друг вариант е мембраната по хоризонталата да бъде задигната до това ниво по вертикала, като от съществено значение е внимателното й и добро прилепване към ъгъла в основата на издигнатия елемент, с цел да се избегне всякакво напрежение, разкъсване и пробив в тази област.

Подобни статии

На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

Към статията »

Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

Към статията »