Шестте златни правила при изпълнение на хидроизолации

Шестте златни правила при изпълнение на хидроизолации

Съдържание

The Golden Rule of waterproofing

Когато говорим за инсталиране на полимер-битумни хидроизолационни мембрани, в основата на коректното изпълнение на тази дейност стоят шест основни или златни принципа. Спазването на тези принципи осигурява непрекъсната и надеждна хидроизолационна бариера – а дефинирани правила и принципи, които да се следват, съществуват за всяка дейност, с което се гарантира покриване на определен стандарт или изискване. В случая целта или изискването е осигуряване на водонепропускливост на сградата и представените по-долу правила, изведени на база дългогодишен опит на производители на хидроизолации, са в основата на постигането на тази цел. Едва ли е нужно да се споменава, че непознаването или отклонението от тях често пъти води до поява на проблеми с теч и влага, с което се предизвикват материални и нематериални загуби, понякога и значителни.

1. Развиване на ролките

Инсталирането на полимер-битумните платна започва с развиване на ролките (една по една), подреждане и подравняване, така че да се спази десет сантиметровото надлъжно застъпване между съседни платна, а напречните застъпвания да не са в една линия. След това се навиват от двата края към средата, като се внимава да не се разместят, и се заваряват. Започва се от най-ниската част на покрива (там, където се оттича водата) и се върви нагоре.
Еднопластови покривни системи

2. Застъпки

Застъпванията за платната мембрана са: десет сантиметра надлъжно и петнадесет сантиметра напречно (челно). Когато системата е изпълнена от частично залепена мембрана подсилена само с нетъкан полиестер, тогава хидроизолацията на един метър от челното застъпване се залепва напълно към основата. По време на газопламъчното залепване се следи за пет до десет милиметра непрекъснат разлив на битум по протежение на цялата снадка (надлъжна и напречна) – сигурен знак, че шевът е качествен и надежден.

3. Изрязване под ъгъл

При челното застъпване ъгълът на долното за всяко следващо платно се изрязва под ъгъл 45˚ и със страни по десет сантиметра.

4. Системи на полагане

Газопламъчно залепване – то може да бъде:

 • Пълно (с цялата повърхност на мембраната) – нагрява се основата и (предимно) ролката по цялата й ширина, като в същото време бавно се развива
 • Частично – чрез горелка само на определени места или когато се използват специални за целта полимер-битумни мембрани, които позволяват частично залепване
 • Само при застъпванията, т.нар. свободно полагане – ролките хидроизолация се развиват върху основата, подреждат се и се подравняват, след което се залепват само в областите на припокриване. Този начин на инсталиране изисква след това полагане отгоре на баластен „тежък“ слой, т.е. подходящ е за баластни системи и за хидроизолиране в основи. Навиването на платната мембрана около тръба с диаметър 12 см и дължина 97 см, когато ще се осъществява пълно залепване, е от полза, поради това, че се разпределя по-добре тежестта и се подпомага разлива на битум (знак за добра и непрекъсната адхезия), и че се препятства сплескването на ролката (валидно особено през лятото)
 • 5. Инсталиране на втори пласт

  Инсталиране на втори пласт – в почти всички случаи е необходимо. Платната се подреждат като се изместват с около 40 см спрямо долните, така че застъпването на съседни платна от първи пласт да се падне близо до средата на мембранния лист от втори пласт. Разбира се, челните застъпвания се разминават. Втори пласт се залепва напълно. При газопламъчното залепване се нагрява и платното от първи пласт и ролката от втори по цялата й ширина.

  6. Напречна снадка

  Напречно застъпване на хидроизолационни платна с посипка – за втори пласт на открити покривни системи се използват мембрани със защитен слой от минерални частици (шисти). Този вид мембрани са свободни от такъв слой в областта им на застъпване, където залепването не се различава от това при мембрани без такъв слой. В областта на челно застъпване, обаче, има слой от минерални частици, което налага по-продължителното нагряване на листа мембрана, който е отдолу. Целта е разтопяване на битума под защитния слой, с което да се гарантира добра адхезия между двете платна при напречното им застъпване.

  Подобни статии

  На какво да обърнете внимание при инсталиране на фотоволтаична система върху плосък покрив на бизнес сграда

  Впрегване на силата на слънцето чрез покривите на търговски сгради   Инсталирането на фотоволтаична система на покрива на Вашия търговска сграда е чудесен начин да

  Към статията »

  Какви са най-добри практики за почистване и поддръжка на фотоволтаична система

  Поддържане на Вашата фотоволтаична система чиста за постигане на максимална ефективност Когато става въпрос за търговски обект, от съществено значение за постигане на максимална енергийна

  Към статията »