Каква е възвращаемостта на инвестицията в 10 kW фотоволтаична система

Каква е възвращаемостта на инвестицията в 10 kW фотоволтаична система

Съдържание

Както вече отбелязахме по-горе годишните спестявания от 10 kW фотоволтаична система могат да достигнат до 2300 лв. 

Например, ако централата ви струва 23000 лв, ще възвърнете инвестицията си за 10 години при цени на тока от 0,22 лв/квтч. 

 

Ако през този период домакинствата излязат също на свободния пазар и цената се вдигне на 0,40 лв/квтч, например, тогава възвращаемостта ще е приблизително 5 години.

 

В случай, че се възползвате от финансиране по европейска програма и получите 15000 лв безвъзмездна помощ, тогава бихте могли да възвърнете инвестицията си за 3-4 години.

Дори и да приемем, че периода на възвръщаемост на инвестицията е 10 години, трябва да отбележим, че това е по-малко от половината от експлоатационния живот на централата. 

С подходяща превантивна поддръжка фотоволтаичната система срока за експлоатация може да бъде 25-30 години. 

Център за знания за фотоволтаични системи: Открийте, научете и използвайте слънчевата енергия

Фотоволтаични панели 101: Пълно ръководство за избор на най-подходящите фотоволтаични панели за вашия проект

100 въпроса за фотоволтаични системи (с отговори)